Mugallymlarymyzyň üstünlikleri

Alnan patentler we gazanylan dürli üstünliklerSportda gazanylan üstünlikler
Üstünliklerimiz

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň talyp ýaşlary 2020-nji ýylyň 25-26-njy dekabrynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnamagynda Ykdysadyýet we Filosofiýa dersleri boýunça geçirilen Açyk internet olimpiadasyna gatnaşdylar. Onuň netijeleri boýunça institutymyzyň talyplary aşakdaky baýrakly orunlara mynasyp boldular:

Talyp Ders Orun
Nuryýew Merdan Ykdysadyýet 1-nji orun
Kulyýewa Bibihajar Ykdysadyýet 1-nji orun
Jumanazarowa Madina Ykdysadyýet 1-nji orun
Ilbaýewa Gyzylgül Ykdysadyýet 1-nji orun
Azadowa Aýna Filosofiýa 3-nji orun
Atabaýewa Aýnabat Filosofiýa 3-nji orun
Baýramowa Mähri Filosofiýa 3-nji orun
Myradowa Gülälek Filosofiýa 3-nji orun
Mämmedowa Meňli Filosofiýa 3-nji orun
Hamraýew Alyşer Filosofiýa 3-nji orunTürkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň talyp ýaşlary 2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Ekologiýa dersinden geçirilen Açyk halkara internet olimpiadasynyň (OIIO) jemleýji tapgyryna gatnaşdyrlar. Onuň netijeleri boýunça institutymyzyň talyplary aşakdaky baýrakly orunlara mynasyp boldular:Talyp Ders Medal
Döwranow Şöhrat Ekologiýa Bürünç
Jumanazarowa Madina Ekologiýa Bürünç
Altyýew Gurban Ekologiýa Bürünç2019-2020-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde ýeňiji bolan talyplar:

Hojaýew Mekan

V ýyl talyp

"Matematika" dersi boýunça I orun

Goçmyradow Ýazgeldi

IV ýyl talyp

"Nazary mehanika" dersi boýunça I orun

Rahymjanow Döwlet

V ýyl talyp

"Nazary mehanika" dersi boýunça I orun

Agaýewa Maral

IV ýyl talyp

"Türkmen dili" dersi boýunça I orun

Aýdogdyýewa Aýlar

IV ýyl talyp

"Rus dili" dersi boýunça I orun

Rüstemow Kakajan

III ýyl talyp

"Fizika" dersi boýunça I orun

Ataýew Diýarguly

II ýyl talyp

"Fizika" dersi boýunça II orun

Geldiýew Begli

I ýyl talyp

"Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary" dersi boýunça II orun

Mämmiýew Şyhmyrat

IV ýyl talyp

"Nazary mehanika" dersi boýunça II orun

Pajaýew Ýusup

III ýyl talyp

"Inžener we kompýuter grafikasy" dersi boýunça II orun

Annamuradow Murat

IV ýyl talyp

"Inžener we kompýuter grafikasy" dersi boýunça II orun

Nurberdiýew Annamuhammet

V ýyl talyp

"Türkmenistanyň taryhy" dersi boýunça II orun

Ýegenmämmedowa Gülsenem

I ýyl talyp

"Türkmen dili" dersi boýunça II orun

Arazmedowa Aýjeren

IV ýyl talyp

"Rus dili" dersi boýunça II orun

Begijanowa Maral

V ýyl talyp

"Ekologiýa we daşky gurşawy goramak" dersi boýunça II orun

Mahmydowa Şirin

V ýyl talyp

"Ekologiýa we daşky gurşawy goramak" dersi boýunça II orun

Gurbandurdyýewa Leýli

IV ýyl talyp

"Iňlis dili" dersi boýunça III orun

Akmyradow Akmyrat

III ýyl talyp

"Iňlis dili" dersi boýunça III orun

Saidy Aimal

III ýyl talyp

"Iňlis dili" dersi boýunça III orun

Arazmedowa Nurbibi

IV ýyl talyp

"Rus dili" dersi boýunça III orun

Çaryýew Asdanberdi

III ýyl talyp

"Fizika" dersi boýunça III orun

Muhammetgeldiýew Begenç

V ýyl talyp

"Matematika" dersi boýunça III orun

Hojagulyýewa Senemgül

II ýyl talyp

"Himiýa" dersi boýunça III orun

Toýtyýew Gara

IV ýyl talyp

"Türkmenistanyň taryhy" dersi boýunça III orun

Hamraýew Begenç

II ýyl talyp

Höweslendiriji baýraga mynasyp boldy

Gurbanow Nazar

III ýyl talyp

Höweslendiriji baýraga mynasyp boldy