Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

Ugurlar we hünärler

I. ELEKTRO WE ÝYLYLYK ENERGETIKASY:

• Elektroenergetiki ulgamlar we torlar;

• Ýylylyk elektrik stansiýalary;

• Senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy;

• Elektroenergetiki ulgamlaryň rele goragy we awtomatikasy;

• Elektrik üpjünçiligi;

• Gazturbina desgalary we dwigatelleri;

• Adaty däl we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri;

• Elektrik we ýylylyk energiýasyny öndürmegiň tehnologiýasy;

• Ýylylyk elektrik stansiýalarynda suwuň we ýangyjyň tehnologiýasy.II. MAŞYNGURLUŞYK:

• Metallary işläp bejermegiň tehnologiýasy we maşynlary;

• Elektrik we elektromehaniki enjamlaryň tehniki ulanylyşy, hyzmat edilişi we abatlanylyşy;

• Tehnologiki maşynlar we enjamlar.III. YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ:

• Ykdysadyýet we dolandyryş (energetika pudagynda);

• Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (energetika pudagynda).IV. ELEKTRONIKA, RADIOTEHNIKA WE ARAGATNAŞYK ULGAMLARY:

• Senagat elektronikasy;

• Mikroelektronika we ýarymgeçirijili enjamlar.V. MAGLUMAT HOWPSUZLYGY:

• Awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň maglumat howpsuzlygynyň toplumlaýyn üpjünçiligi.VI. TEHNIKI ULGAMLARDA DOLANDYRYŞ:

• Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş.VII. BAKALAWR TAÝÝARLYK UGRY BOÝUNÇA:
ELEKTRO WE ÝYLYLYK ENERGETIKASY:

• Elektroenergetika we elektrotehnika.

ELEKTRONIKA, RADIOTEHNIKA WE ARAGATNAŞYK ULGAMLARY:

• Infokommunikasion tehnologiýalar we aragatnaşyk ulgamlary.

MAGLUMAT HOWPSUZLYGY:

• Maglumat howpsuzlygynyň menejmenti.