ONLAÝN OKUW SAPAGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 25-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň bilelikde gurnamagynda teleköpri arkaly “Sanly ykdysadyýet we energiýa tygşytlylygy – mümkinçilikleri, ösüşi we geljegi” atly onlaýn okuw sapagy geçirildi.