Sambo boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda açyk çempionat

Ýakynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň bezegi bolup oturan Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş we söweş tutluşyklary arenasynda sportuň Sambo we söweş sambo görnüşlerinden Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda açyk çempionat geçirildi.Bu ýaryşa TDEI-de okaýan talyp ýaşlarymyzdan hem birnäçe türgen gatnaşyp uly üstündiklere mynasyp boldylar.Olardan söweş sambo boýunça 68 kg agramda 1 nji ýere mynasyp bolan EA-4 toparynyň talyby Pirkulyýew Şöhrat, Geldiýew Gylyçmyrat sambo boýunça 57 kg agram derejede 3-nji orna mynasyp boldular.Ussatlarça çykyş edip baýrakly orunlara eýe bolan türgenlere Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar we hormat hatlary gowşuryldy.
Batyr Meredow

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Talyplar sport klubynyň başlygy