TALYP GÖZELI-2021

2021-nji ýylyň fewral aýynyň 18-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli talyp gyzlaryň arasynda geçirilýän "Talyp gözeli-2021" atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi.