WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyndan” ugur alnyp, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň we Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde gurnamagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.