WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.