Sport we Ýaşlar syýasaty

2021-nji ýylyň maý aýynyň 17-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde gurnamagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.