Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi

2021-nji ýylyň maý aýynyň 6-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hormatly Prezidentimiziň özbek dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.