WATAN GERÇEKLERI UNUDYLMAÝAR

2021-nji ýylyň maý aýynyň 1-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňişiň 76 ýyllygyna bagyşlanyp “Watan gerçekleri unudylmaýar” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.