AÝALLARYŇ DEŇ HUKUKLYLYGYNYŇ DÖWLET KEPILLIKLERI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Zenanlar guramasynyň gurnamagynda Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasyndan ugur alnyp, “Aýallaryň deň hukuklylygynyň döwlet kepillikleri” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.