MILLILIK – MAŞGALA MUKADDESLIGI

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda institutymyzyň Zenanlar guramasynyň gurnamagynda talyp gyzlaryň arasynda “Millilik – maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.