WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň Deputatlarynyň, Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda "Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin" we "Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda Bedenterbiýäni we sporty gollamagyň hem-de ösdürmegiň maksatnamalaryndan" ugur alnyp, institutyň talyp ýaşlarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.