“Energiýa tygşytlaýyş tehnologiýalary” merkezi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Türkmenistandaky Merkezi bilen Türkmenistanyň hökümetiniň 2020-nji ýylda...

Elektroenergetiki ulgamlar kafedrasy

“Elektroenergetiki ulgamlar” kafedrasy institutyň Energo-tehnologiýa fakultetiniň düzüminde hünär beriji kafedralaryň biri bolup durýar. Kafedrada...

Elektrik stansiýalary kafedrasy

“Elektrik stansiýalary” kafedrasynda “Ýylylyk elektrik stansiýalary”, “Gazturbina desgalary we dwigatelleri”, “Adaty däl we gaýtadan dikeldilýän energiýa...

Umumy fizika, matematika we informatika kafedrasy

Kafedranyň mugallymlary institutda bar bolan hemme hünärlerde fizika, ýokary matematika, häzirkizaman...

Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Dünýäniň ösen...

Elektromehanika kafedrasy

Elektromehanika kafedrasynda „Senagat desgalarynyň we tehnologiki toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy“...

Energetika pudagynyň ykdysadyýeti kafedrasy

“Energetika pudagynyň ykdysadyýeti” kafedrasynda “Energetika pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyry...

Mehanika we metallaryň tehnologiýasy kafedrasy

Kafedra „Metallary işläp bejermegiň tehnologiýasy we maşynlary“ we „Elektrik we elektromehaniki enjam...

Himiýa we himiýa tehnologiýasy kafedrasy

“Ýylylyk elektrik satansiýalarynda suwuň we ýangyjyň tehnologiýasy” hünäri elektrik stansiýalarynda suwuň we ýangyjyň tygşytly...

Tehniki ulgamlaryň awtomatikasy kafedrasy

“Tehniki ulgamlaryň awtomatikasy” kafedrasy institutyň hünär beriji kafedralarynyň biridir. Bu kafedrada Türkmenistanyň energetika we...

Maglumat tehnologiýalary kafedrasy

“Maglumat tehnologiýalary” kafedrasy institutyň hünär beriji kafedralarynyň biridir. Bu kafedrada Türkmenistanyň energetika we...

Diller kafedrasy

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Diller kafedrasynda daşary ýurt dillerinden iňlis, rus, hytaý, pars we nemes dilleri okadylýar...

Sanly elektronika we elektrotehnika kafedrasy

“Sanly elektronika we elektrotehnika” kafedrasy institutyň hünär beriji kafedralarynyň biridir. Bu...

Bedenterbiýe kafedrasy

Bedenterbiýe dersini öwretmek bilen talyplaryň watan öňündäki zähmet borjuny ýerine...