Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

29 06 2021

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 29-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 23-ne hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Lebap ...

28 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

23 06 2021

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komitetleri bilen...

22 06 2021

AÝDYM-SAZLY DABARA GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 22-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni...

19 06 2021

YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 19-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni...

14 06 2021

GUTARDYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny tamamlaýan uçurymlaryň gutardyş dabarasy geçirildi...

12 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 12-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Zenanlar guramasynyň gurnamagynda zenan mugallymlaryň...

11 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 11-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Mary welaýat prokuraturasynyň bilelikde gurnamagynda...

10 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň...

05 06 2021

YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 5-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Ylymlar güni mynasybetli “Ylym – ösüşiň we geljegiň ýoly” atly ylmy-amaly...

02 06 2021

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 2-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Ylymlar güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi...

28 05 2021

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

2021-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli weloýöriş geçirildi ...

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri